Ile pomieszczeń schłodzi jeden klimatyzator?

Klimatyzator powinien być dostosowany swoją mocą do pomieszczenia w którym pracuje. By chłodzenie było efektywne na jedno pomieszczenie powinna przypadać jedna jednostka wewnętrzna.