Jaka powinna być prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi?

Dopuszczalna prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu zależy przede wszystkim od jego temperatury i aktywności fizycznej ludzi. W okresie zimnym, gdy temperatura w pomieszczeniach jest utrzymywana na poziomie +21oC i aktywność fizyczna ludzi jest mała, prędkości powinny być niewielkie, około 0,03 – 0,12 m/s. W wyższej temperaturze powietrza w pomieszczeniach w okresie ciepłym i dużej aktywności fizycznej zaleca się przyjmować prędkości w granicach 0,18 – 0,31 m/s.