Co to jest instalacja wody lodowej?

Instalacja chłodnicza zasilana wodą lodową jest systemem identycznym w swej budowie do systemów ogrzewania. Różni się tym, że zasilana jest nie gorącą, a zimną wodą o parametrach zasilania 5–10 0C i powrotu 10–16 0C. Woda ta, nazywana lodową ze względu na niską temperaturę, rozprowadzana jest systemem rur od źródła do odbiorników. Na instalacji znajdziemy bardzo dużą ilość armatury (trzykrotnie większą niż w systemach klimatyzacji freonowej). Armatura steruje przepływem wody do poszczególnych odbiorników. Źródłem wody lodowej są z reguły agregaty wody lodowej. Są to wymienniki ciepła, gdzie freon jest czynnikiem pośredniczącym pomiędzy wymianą ciepła między wodą a powietrzem. Woda lodowa często jest roztworem, ze względu na niewygodną krzepliwość w 00C. Roztwory te mogą się składać z glikolu etylenowego lub propylenowego z wodą, lub inne solanki. Odbiornikami w takich systemach są przeważnie klimakonwektory, czyli wymienniki ciepła typu woda-powietrze. Gdy wywołamy przepływ powietrza przez klimakonwektor, w którym płynie woda lodowa, spowodujemy odebranie z niego ciepła i tym samym wzrost temperatury wody lodowej (o 5–6 stopni).