Sanins Inwestycje

Firma zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym w zakresie wykonawczym. Prowadzimy prace związane z budową i modernizacją nawierzchni (wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i instalacjami) oraz robotami ziemnymi.

Dodatkowo wykonujemy roboty alpinistyczne i związane z montażem rusztowań.