Sanins

Firma zajmuje się branżą instalacyjną w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz elektrycznych.

Realizujemy roboty budowlano-montażowe, projekty, wykonujemy serwis.

Firma dysponuje pełnym zapleczem w zakresie obsługi inżynierskiej w zakresie wykonywania przeglądów budowlanych, ekspertyz technicznych i kosztorysów.

Zakres prac:

  • zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • zewnętrzne sieci wodociągowe rozdzielcze i magistralnych,
  • przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe,
  • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i gazowe, oraz elektryczne.