Co to jest wentylacja nadciśnieniowa i podciśnieniowa?

Przy wentylacji nadciśnieniowej strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego. Natomiast przy wentylacji podciśnieniowej strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego.