Co to jest wentylacja?

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie skutecznej wymiany powietrza. Powietrze zużyte (odpływające przez kanały wentylacyjne lub zużywane podczas spalania) zastępowane jest nawiewanym świeżym powietrzem.