Czy czynnik chłodniczy należy okresowo wymieniać?

Czynnik chłodniczy (freon) pracujący w klimatyzatorze się nie starzeje ani nie zużywa. Niestety żadna instalacja nie zapewni 100% szczelności, więc w trakcie eksploatacji może pojawić się potrzeba uzupełnienia czynnika chłodniczego.