Czy montaż klimatyzacji wiąże się ze zniszczeniami lub przebudową budynku?

Z reguły nie. Instalacje staramy się zaplanować tak, aby konieczne zmiany były jak najmniej inwazyjne w strukturę budynku/mieszkania a jednocześnie estetycznie wykonane. Podczas bezpłatnej wyceny zaproponujemy jak wykonać instalację, aby spełniała te kryteria.