Czy pracodawca ma obowiązek wyposażenia pomieszczenia w klimatyzację?

Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy, która wynosi około 20°C, to wniosek pracowników o podjecie działań o jej obniżenie należy uznać za uzasadniony. Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego przysługuje mu wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.