Czym jest spręż wentylatora?

To zdolność wentylatora do wytworzenia ciśnienia dynamicznego do pokonywania oporów przepływu powietrza wywołanych tarciem i zawirowaniami powietrza, tłoczonego w systemach wentylacyjnych wyrażona w Pa.