Gdzie zamontować wentylator?

W przypadku wentylacji miejscowej obsługiwanej przez wentylator w pomieszczeniu, stosujemy zasadę maksymalnego oddalenia wentylatora od nawiewnika, z sugestią montażu wentylatora w strefie podsufitowej.