Jak działa wentylacja naturalna?

Przy wentylacji naturalnej wymiana powietrza w pomieszczeniu jest uzyskiwana działaniem wiatru i ciśnienia grawitacyjnego, wywołanego różnicą temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku. W wentylacji naturalnej powietrze nie podlega uzdatnieniu. Do wentylacji naturalnej zalicza się:

  • infiltrację tj. przenikanie powietrza poprzez nieszczelności przegród budowlanych,
  • przewietrzanie — przez otwieranie okien,
  • wentylację grawitacyjną kanałową,
  • wentylację bezkanałową— aerocję stosowaną wyłącznie w przemyśle o dużych zyskach ciepła jawnego.