Jak zbudowany jest i jak działa klimatyzator?

Działanie klimatyzatora jest podobne do domowej lodówki. W skład klimatyzatora wchodzą następujące elementy: dwa wymienniki ciepła, czyli parownik zainstalowany wewnątrz, skraplacz zainstalowany na zewnątrz, wentylatory zainstalowane na wymiennikach ciepła, sprężarka oraz element rozprężny.

Czynnik termodynamiczny (chłodniczy) przepływa przez parownik odbierając ciepło z pomieszczenia natomiast w skraplaczu oddaje ciepło do otoczenia. Sprężarka i element rozprężny umożliwiającą krążenie czynnika i przejście w fazę ciekłą lub gazową. Wentylatory zainstalowane na parowniku i skraplaczu wymuszają przepływ powietrza przez te wymienniki ciepła zwiększając proces wymiany ciepła.