Jakie są rodzaje central wentylacyjnych?

Centrale różnią się budową w zależności od miejsca w jakim mają być montowane. Mogą być: standardowe, dachowe, higieniczne oraz dla technologii wilgotnych. Produkowane są w różnych układach funkcjonalnych, takich jak: centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, centrale z zastosowaniem odzysku ciepła oraz centrale z zastosowaniem palnika olejowego lub gazowego jako elementu grzewczego.