Jakie są rodzaje wentylatorów?

Rodzaj wentylatora zależy od jego konstrukcji (promieniowe, śrubowe oraz o przepływie mieszanym) oraz położenia urządzenia (ścienno-sufitowe, kanałowe i dachowe).