Kiedy mówimy o infiltracji?

Przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności oraz szczeliny wokół okien i drzwi.