Kiedy mówimy o przewietrzaniu?

Przewietrzanie – okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniu polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach.