Scharakteryzuj urządzenia klimatyzacji komfortu

Urządzenia klimatyzacji komfortu – urządzenia wentylacji mechanicznej zapewniające co najmniej żądaną temperaturę powietrza w pomieszczeniu przez cały rok. Temperatura powietrza w pomieszczeniu jest regulowana automatycznie, przez odpowiednie do potrzeb działanie nagrzewnicy lub chłodnicy powietrza nawiewanego. W wyniku działania oziębiacza powietrza (chłodnicy), uzdatniane powietrze w okresie ciepłym może ulegać osuszeniu, lecz wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie jest regulowana. W większości przypadków wentylacji pomieszczeń użyteczności publicznej i pomieszczeń technologicznych potrzeb, dowilżania powietrza nie występuje z powodu wystarczająco dużych zysków wilgoci w pomieszczeniach. Urządzenia klimatyzacji pełnej – urządzenia wentylacji mechanicznej, zapewniające utrzymanie w pomieszczeniu wentylowanym żądanych, regulowanych automatycznie parametrów mikroklimatu, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych.