W jakim miejscu postawić jednostkę zewnętrzną klimatyzatora?

Jednostki zewnętrzne powinny być montowane w zacienionych, dobrze wentylowanych miejscach. Słabo wentylowana jednostka zewnętrzna lub taka, która będzie wystawiona na bardzo duże nasłonecznienie może znacząco obniżać wydajność urządzenia.